Giới thiệu cho bạn bè

Cá Gáy

Đầu to, chiên ngon, nướng tuyệt vời là 3 từ tôi đánh giá riêng cho cá Gáy. Liên hệ 0932 669 006
Cá gáy hay còn gọi là cá đỏ mép vì thế này
Số ký tự đã nhập: