Giới thiệu cho bạn bè

Cá Mập (Nhám thâm)

Nhám thâm là tên mà bạn hàng tại chợ cho con cá Mập ở kích cỡ vừa phải này. Liên hệ 0932 669 006 mua thịt Cá mập hoặc vi của chúng
Cá mập, dân buôn tại Dương Đông gọi là Nhám thâm
Số ký tự đã nhập: