Giới thiệu cho bạn bè

Cá Thu

Cá Thu Phú Quốc - cá của tình thương gia đình. Nhận giao cá Thu Phú Quốc lên Sài Gòn, Bình Dương và Hà Nội. Vựa hải sản Hương Trà hân hạnh phục vụ quý khách.
Lát cắt đỏ hồng, còn rướm máu tươi
Số ký tự đã nhập: