Vựa hải sản có trụ sở chính tại chợ Dương Đông (H. Phú Quốc). Cung cấp tất cả các loại hải sản thuộc vùng biển Phú Quốc.

Sort By:
View: