Cua - Ghẹ

  • Cua

    Nhận giao cua Phú Quốc đến 3 tỉnh Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội.
    Liên hệ đặt hàng qua 034 868 4726

  • Ghẹ

    Nhận đặt ghẹ sống hoặc luộc sẵn từ Phú Quốc giao đến Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội. Liên hệ và nhận hàng trong vòng 48h.

    Liên hệ đặt hàng qua 034 868 4726