Các đơn hàng nhỏ (1 đơn vị hàng hóa/1 thùng hàng) đến Hà Nội, TPHCM hầu hết đều vận chuyển bằng đường hàng không (nếu không có thỏa thuận nào trước đó về loại hình vận chuyển thì mặc định là như vậy).

Và chính vì do loại hình vận chuyển này nên tình trạng sai lệch về thời gian nhận hàng buộc khách hàng phải chấp nhận và vựa sẽ lưu ý khi quý khách đặt hàng. Thường lí do trễ hàng bao gồm: Thời tiết xấu dẫn đến máy bay không thể cất cánh/hạ cánh, quá tải sân bay nên không thể cất cánh/hạ cánh đúng giờ,…

Nhưng dù thế nào thì vựa vẫn chấp nhận khách từ chối nhận hàng nếu hàng không còn tươi nữa.