Khi đặt hàng online tại website Haisanphuquoc.info hoặc qua các ứng dụng có liên kết với hoạt động kinh doanh của vựa hải Hương Trà thông qua liên kết trên website Haisanphuquoc.info là bạn đã đồng ý, chịu trách nhiệm với các thỏa thuận mua hàng của bản thân với vựa Hương Trà (kể cả việc thông tin của bạn cung cấp là giả, bị đánh cắp).

Ví dụ: Nếu ai đó lấy số điện thoại hoặc các thông tin cá nhân của bạn để đặt hàng tại vựa Hương Trà thông qua website/ứng dụng liên quan website Haisanphuquoc.info thì bạn bắt buộc phải tuân thủ mọi điều khoản, thỏa thuận trước đó mà kẻ đánh cắp đã trao đổi với đội ngũ nhân viên, quản lý của vựa nếu vựa cung cấp được bằng chứng về sự tồn tại của thỏa thuận đó.