Sort By:
View:
  • Đây là hình ảnh của sò Quéo, mục đích minh họa cho hình dạng của con Kéo của biển Phú Quốc để mọi người dễ hình dung.

    Hiện loại sò này không kinh doanh, vựa Hương Trà chỉ đăng lên để cung cấp thông tin về các hải sản đã từng và đang có ở vùng biển Phú Quốc.