Tươi sống

Chèo bẻo, cá trích, cầu gai: 0932.669.006
Hải sản khác: 034.868.4726